Regulamin

I. Informacje ogólne
Właścicielem sklepu internetowego "Sklep Muzyczny RAGTIME" jest RAGTIME Wojciech Lasek Sp. J. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 441079. Adres do korespondencji: RAGTIME Wojciech Lasek Sp. J., ul. 1 Maja 19 oficyna, 45-068 Opole. Korzystanie z serwisu/sklepu RAGTIME oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Sklepu Muzycznego RAGTIME.


Dane Sprzedawcy:
RAGTIME Wojciech Lasek Sp. J.
1 Maja 19 (oficyna)
45-068 Opole
(POLSKA)
e-mail: esklep@ragtime.pl
NIP: 7543068425
Numer wpisu: KRS 0000441079
REGON: 161497620
Numer konta do wpłat: 88 1090 1649 0000 0001 2143 1594
Nasz bank: Santander Bank Polska S.A.


II. Zasady zamawiania
Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy.
Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
RAGTIME zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, RAGTIME niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
RAGTIME zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
Ceny towarów znajdujących się w sklepie RAGTIME wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
RAGTIME wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.
Możliwy jest odbiór osobisty towaru w oddziałach sklepu w Opolu, Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie i Katowicach. Ceny ze sklepu internetowego będą obowiązywały tylko w przypadku złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy. RAGTIME zastrzega sobie prawo zmiany ceny w dowolnym momencie (nie dotyczy zamówień realizowanych). Ceny podane na sklepie nie są ofertą handlową (dotyczy możliwych błędów w druku).

III. Wysyłka i zapłata
Zamówiony towar będzie dostarczony do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, FedEx albo poprzez Pocztę Polską.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas i realizacja zamówienia

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, za opłatą po stronie klienta w kwocie wskazanej w zamówieniu.
Termin realizacji zamówień wynosi od 24 godzin do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Ragtime a Kupującym.

W tym terminie realizowane będę zamówienia jedynie towarów dostępnych na stanie magazynowym salonów RAGTIME.

O konieczności zamówienia towaru u dystrybutora i wydłużeniu terminu realizacji zamówienia niezwłocznie informuje obsługa sklepu internetowego.

Aby uniknąć nieporozumień proszę zawsze pytać o dostępność towaru.
Zapłata za towar uiszczana jest gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki bądź może być wpłacona na konto bankowe sprzedawcy.

Formalności związane z rozliczeniem transakcji z kurierem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w momencie odbioru klient w obecności osoby dostarczającej powinien spisać protokół stanu przesyłki, który jest podstawą złożenia reklamacji. Jeżeli list przewozowy zostanie podpisany bez zastrzeżeń Ragtime nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru.
W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją na okres 24 miesięcy.

W przypadku zamówienia towaru znajdującego się w różnych sklepach, czas realizacji wydłuża się do 10 dni roboczych.

Prosimy o zamawianie towaru z jednego sklepu jeśli zależy Państwu na szybkiej realizacji.

 

Jeśli zamówienie opiewa na kwotę 499 zł lub wyższą, Ragtime Sp.J. zastrzega sobie prawo do wyboru formy wysyłki.

 

IV. Zwrot towaru i reklamacje
Prawo odstąpienia od umowy


Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, ale nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy (za 14 dzień uważa się dzień otrzymania przesyłki przez Sprzedającego). Po tym terminie odstąpienie od umowy uznaje się za bezzasadne. Klient ponosi koszty zwrotu towaru i pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru.

Istnieje możliwość skorzystania z rozszerzonego prawa zwrotu, obowiązuje w okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od otrzymania towaru przez klienta. Aby skorzystać z rozszerzenia należy odesłać towar z informacją o skorzystaniu z tego prawa. W tym przypadku klient ponosi koszty transportu przesyłki w obie strony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonalności zakupionego towaru. 

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

  • dotyczących dostawy towarów, które zgodnie z życzeniem konsumenta zostały zmodyfikowane lub dostosowane do jego indywidualnych potrzeb
  • dotyczących dostawy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, jak i towarów, które po dostarczeniu zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami
  • dotyczących towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można ich zwrócić (np: flety, flażolety, harmonijki ustne, ustniki, instrumenty dęte, słuchawki dokanałowe, stroiki do instrumentów dętych drewnianych, melodyki, pałki, naciągi perkusyjne, struny, żarówki, przewody, towary sprzedawane na metry)
  • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, nośniki danych, a także w przypadku prasy i wydawnictw muzycznych, jeżeli kupujący po dostarczeniu naruszył ich foliowe opakowanie i zabezpieczenia lub użył kodu aktywującego.

Dane do obsługi odstąpienia od umowy:
ul. 1-go Maja 19 (oficyna)
45-068 Opole
tel.(+48 77) 454-66-24
e-mail: esklep@ragtime.pl

 


Wzór odstąpienia od umowy:
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówionego towaru] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ragtime.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie)

*W przypadku umowy , która:
a) obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - termin ten będzie biegł od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - bieg terminu będzie liczony od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy

Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. Koszty odesłania towaru ponosi klient.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z salonem RAGTIME. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu: a) osobiście do salonu RAGTIME wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub b) wysłanie produktu do salonu firmy RAGTIME wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

Dane do obsługi reklamacji:
ul. 1-go Maja 19 (oficyna)
45-068 Opole
tel.(+48 77) 454-66-24
e-mail: esklep@ragtime.pl

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy RAGTIME nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

V. Utylizacja i segregacja odpadów

W sklepie przyjmujemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z godnie z ustawą z dnia 11.09.2015 roku o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ. U. 2015 Poz. 1688) Informacja zgodnie z Art. 37.

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zuzyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 punkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącym co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM

1. Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego poniższym symbolem łącznie z innymi odpadami.

2. Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska, a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia życia i ludzi.

3. Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie lub odnieś go do punktu zbierania lub zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej Modern Solution lub urzędu miasta/gminy. Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków.

4. Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku.

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Zgodnie z art. 42. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce odpadami i opakowaniami odpadowymi, informujemy klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

1. Opakowania stosowane w naszym sklepie obejmują torby z tworzywa sztucznego oraz opakowania z papieru i tektury.

2. 2 zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.

3. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. Na stosowanych opakowaniach mogą znać znajdować się następujące rodzaje oznaczeń:

 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium